Referencie

 • Prefa Sučany a.s. – rekonštrukcia štrkovne / automatizácia linky /, kompenzácia jal. výkonu
 • Prefa Sučany a.s. – elektroinštalácia – nová hala podvalov
 • Kalitek Slovakia s.r.o., Sučany – rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Kalitek Slovakia s.r.o., Sučany – kompenzácia jal. výkonu, osamostatnenie el. merania
 • GGB Slovakia s.r.o., Sučany – elktroinštalácie výrobných hál, kancelárií, nn rozvodne – v poddodávke pre firmu Spectrum Bratislava s.r.o.
 • Neografia a.s. – pripájanie pracovných strojov v novej výrobnej hale
 • WMJ company – odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadenia NN, VN
 • TFM Slovakia s.r.o. – pripájanie pracovných strojov, odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia, prenosného náradia a spotrebičov
 • KnifeTec – odborné prehliadky el. zariadenia a pracovných strojov
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení, opravy technologického zariadenia
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov / SVB – odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov, opravy el. zariadení a bleskozvodov
 • Rodinné domy – odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov, opravy el. zariadení a bleskozvodov

Scroll to Top