+421 915 564 542

Elektroinštalačné práce, odborné prehliadky a skúšky-komplexné služby

predaj elektroinštalačného materiálu, meranie a regulácia, výroba rozvádzačov,...

Zabezpečujeme plný servis v oblasti elektroinštalačných služieb

od montáže NN prípojky, rozvodov svetelnej a motorickej elektroinštalácie,...

Zabezpečujeme plný servis v oblasti elektroinštalačných služieb – od projektovania, montáže prípojky a realizácie elektroinštalácie ..

Read More

Vyhotovujeme revízie elektroinštalácií rodinných domov, kancelárií, výrobných hál alebo iných budov, taktiež revízie ..

Read More

Pre bezpečnú funkčnosť elektrického zariadenia je nutné zabezpečiť aj kvalitné a vzhľadovo nerušiace, ekonomicky vhodne umiestnené rozvádzače.

Read More

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok..

Read More

Domov


Firma bola založená v marci 2007 so zameraním na poskytovanie elektromontážnych prác, odborných prehliadok aodborných skúšok, školení a skúšok elektrotechnikov § 21-23 vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch našich zákazníkov, výroby rozvádzačov nn v objektoch triedy “A“ a predaja elektroinštalačného materiálu (maloobchod, veľkoobchod).

Spoločnosť je spôsobilá vykonávať špecifikovanú činnosť v zmysle uvod elektromontazjmOdborného a záväzného stanoviska Technickej inšpekcie Slovenskej republiky a oprávnenia Inšpektorátu bezpečnosti práce v Žiline.

Sme stabilná spoločnosť úspešne pôsobiaca hlavne na strednom Slovensku. Zaoberáme sa elektroinštalačnými prácami (montáž, oprava, údržba), predajom elektroinštalačného materiálu, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami. Naše služby v sebe zahŕňajú, dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis. Skúsenosti sme získali pravidelnými odbornými školeniami a seminármi.

V radoch našich pracovníkov sú vysokokvalifikovaní odborníci a majstri vo svojom odbore so spôsobilosťou v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zz. § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti, respektíve § 22 samostatný elektrotechnik a § 24 na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch triedy A, B bez obmedzenia napätia.

Prvoradé je zabezpečenie kvalitných montážnych služieb, krátkej doby dodávky a samozrejme spokojnosť nášho klienta, preto v krízových stavoch a pri nutných, rýchlych zásahoch poskytujeme servis do 24 hodín.

“Naším prvoradým cieľom je kvalita vykonanej práce a spokojnosť zákazníka.“

Hovoria za nás naše referencie

Skúsenosti sme získali pravidelnými odbornými školeniami a seminármi. V radoch našich pracovníkov sú vysokokvalifikovaní odborníci a majstri vo svojom odbore so spôsobilosťou v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zz. § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti, respektíve § 22 Samostatný elektrotechnik, § 24 na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch triedy A, B bez obmedzenia napätia. Prvoradá je zábezpeka vysokokvalitných montážnych služieb, žiadaná krátka doba dodávky a samozrejme spokojnosť nášho klienta, preto v krízových stavoch a pri nutných, rýchlych zásahoch poskytujeme servis do 24 hodín.. pozrite si naše referencie

pozrieť..
Load More Posts
Scroll to Top